Autor Wiadomość
wogo
PostWysłany: Czw Mar 11, 2010 8:53 am    Temat postu:

Po przeczytaniu:
"Jeżeli projekt był uzgodniony i nie spełniał wymagań hig-san to powiadamialiśmy PWIS oczywiście w przypadku ewidentnego błędu popełnionego przez rzeczoznawcę z przywołaniem przepisu który został naruszony"
całe moje życie przebiegło mi przed oczami. Mam nadzieję, że nie było w tych błędnych opiniach mojej...
A teraz poważniej, widzimy, jak ważna jest współpraca Inspekcji Sanitarnej z tzw. "właściwymi organami". Pamiętam, że za sprawą PWIS, wojewoda przez podległe sobie służby i nadzory uczulił owe organy, aby wymagały opinii sanitarnych przy wydawaniu pozwoleń na budowę. PWIS-y natomiast, współpracując z urzędami gmin i miast, zasugerowały zapisy w decyzjach [owzizt], nakazujące uzyskanie opinii sanitarnych. I to zadziałało i działa do dziś. pomimo, że decyzji [owzizt] wydaje się coraz mniej. Projektanci z którymi współpracuję [około 100 osób], uświadomili sobie, że nie wiedzą wszystkiego i warto zweryfikować swoje pomysły z kimś bardziej "uczonym w piśmie". Domagają się opinii sanitarnej, traktując ją jako swego rodzaju d...chron. I bardzo dobrze. Oczywiście są tzw. "młodzi gniewni", którzy wiedzą lepiej, ale starostwa ich szybko "prostują".
basta
PostWysłany: Czw Mar 11, 2010 8:09 am    Temat postu:

Zapomniałam dodać, że jezeli nie ma przepisu to po prostu musimy przyjąć to co jest zaprojektowane i tyle. Art. 56 Prawa budowlanego mówi wyraźnie, że wydaje się opinię o zgodności wykonania obiektu zgodnie z projektem. Jeżeli obiekt wykonano zgodnie z projektem i nie wniesiemy sprzeciwu ale tylko zastrzeżenie że jest jakieś uchybienie to PINB i tak musi wydać pozwolenie na użytkowanie.
basta
PostWysłany: Czw Mar 11, 2010 7:47 am    Temat postu:

Jeżeli nie ma uzgodnienia to w protokole pisze sie że nie ma i tyle. Ale z tym dostarczaniem dokumentacji uzgodnionej to przeciez kompletna bzdura. Obiekt odbiera sie zgodnie z projektem na podstawie którego zostało wydane pozwolenie na budowę i nic nam do tego czy ma uzgodnienia czy nie - możemy wydac pozytywną opinie albo zgłosic sprzeciw jeżeli stwierdzimy zagrożenie życia lub zdrowia. Jeżeli projekt był uzgodniony i nie spełniał wymagań hig-san to powiadamialiśmy PWIS oczywiście w przypadku ewidentnego błędu popełnionego przez rzeczoznawcę z przywołaniem przepisu który został naruszony. Ale nigdy nie było podstaw do wniesienia sprzeciwu. Brak wymogów sanit. to inny problem np. dla basenów, szkół, przedszkoli, hotelów nie wspomnę o problemie sterylizacji w otwartych zoz-ach.
wogo
PostWysłany: Sro Mar 10, 2010 3:23 pm    Temat postu:

Napisałaś:
"Gorzej jest gdy posiada uzgodnienie ale nie spełnia wymagań hig-san"
i co wtedy?
Jeśli tzw wymagania zawarte są w obowiązującym prawie, to sprawa jest dość jasna. Ale co robisz, jeśli przepisów nie ma lub są tak ogólne, że pozostawiają pole do różnych interpretacji?
Napisałaś:
"Przy odbiorze nie ma dla nas znaczenia czy projekt posiada to uzgodnienie czy nie"
Z tym w różnych stacjach jest różnie, niektóre w ramach tzw. papierologii czyli systemu jakości muszą wypełniać narzucone "protokoły z odbioru", i tam jest taki punkt dotyczący dokumentacji projektowej i uzgodnienia [T/N], jeśli T, to kto, kiedy, z jakimi uwagami, a jeśli N, to dlaczego. Jeśli jest N i nie ma zastrzeżeń, to odbiór dochodzi do skutku, jeśli są zastrzeżenia, to inspektor prosi o dostarczenie uzgodnionej dokumentacji.
basta
PostWysłany: Sro Mar 10, 2010 1:43 pm    Temat postu:

Spotkalam sie z projektami przy odbiorze, które nie miały uzgodnienia PIS lub rzeczoznawcy ds sanitarnohigienicznych i oczywiście pozwolenia na budowe zostały wydane. Miałam też przypadek gdy "właściwy organ" budowlany dzwonił o poradę na jakie przepisy może się powołać wydajac postanowienie o uzupełnienie projektu budowlanego o uzgodnienie w zakresie hig-san. Nie mogliśmy mu pomóc. Inną sprawą jest, że projektanci wolą takie uzgodnienie uzyskać w ich dobrze pojętym interesie. Pracuję w NZ w PSSE i gdy inwestor lub projektant wystąpi o uzgodnienie projektu to oczywiście nie odmawiamy. Przy odbiorze nie ma dla nas znaczenia czy projekt posiada to uzgodnienie czy nie. Gorzej jest gdy posiada uzgodnienie ale nie spełnia wymagań hig-san.
wogo
PostWysłany: Sro Mar 10, 2010 1:01 pm    Temat postu:

I teraz zastanówmy się, czy warto [czy mamy czas, pieniądze i mocne nerwy] sprawdzić co "właściwy organ", wydający decyzję o pozwoleniu na budowę, zadecyduje nie znajdując w załącznikach do projektu opinii sanitarnohigienicznej. Obawiam się, że pozwolenie na budowę nie zostanie wydane - ze względu na braki w załącznikach. W przeciwnym razie urzędnik "właściwego organu" brałby na siebie odpowiedzialność za prawidłowość dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. Ja nie znam urzędnika, który podjąłby takie ryzyko.
Oczywiście, istnieje jeszcze droga sądowa - i wstrzymanie działań urzędu do czasu zakończenia postępowania sądowego. Masz czas - próbuj.

Poza tym, dopuszczenie do użytkowania obiektu budowlanego, w wielu przypadkach wymaga tzw. odbioru obiektu przez inspekcję sanitarną. A inspektorzy po ceremonii przywitania na budowie życzą sobie popatrzeć na projekt zaopiniowany pod względem sanitarnohigienicznym. I na podstawie takiego projektu dokonują "odbioru". Po stwierdzeniu zgodności realizacji wydają kwit [używam słowa "kwit", gdyż jest różnie: decyzja, opinia, postanowienie] o odbiorze, który to kwit jest niezbędny do uzyskania decyzji o dopuszczeniu do użytkowania. Przy braku dokumentacji projektowej ze stosownym uzgodnieniem - wstrzymują się z wydaniem kwitu o odbiorze, do czasu dostarczenia dokumentacji j.w.

Takie są moje doświadczenia, tak jest na terenie województwa w którym mieszkam.
basta
PostWysłany: Sro Mar 10, 2010 8:26 am    Temat postu:

W ustawie o PIS są kompetencje dla inspektora sanitarnego tzn. że ma prawo uzgadniać projekt pod względem wymagań sanitarnych ale ten zapis nie oznacza, że projekt MUSI mieć takie uzgodnienie.
Jezeli chodzi o odbiory to sprawę reguluje art 56 Prawa budowlanego, uzgadnianie przez PIS miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - ustawa o planowaniu przestrzennym i o udostepnianiu informacji...
Reasumując uzgodnienie projektu przez rzeczoznawcę lub inspektora sanitarnego może byc dokonane na wniosek inwestora czy projektanta ale nie jest NIEZBĘDNE do uzyskania pozwolenia na budowę. W GIS też dobrze o tym wiedzą, dziwie sie tylko, że nie próbują tego jakoś uregulować, np poprzez stosowne zapisy w ustawie o zwalczaniu chorób zakaźnych.
wogo
PostWysłany: Wto Mar 09, 2010 11:54 am    Temat postu:

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
[istotne dla dyskusji fragmenty]

Rozdział 1
Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Art. 3.

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy w szczególności:

1) uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
2) uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących:
a) budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych
, statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych,
b) nowych materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub budownictwie,
3) uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych, statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych oraz środków komunikacji lądowej
basta
PostWysłany: Wto Mar 09, 2010 8:02 am    Temat postu:

Ale nie ma przepisu szczegółowego, który nakazywałby uzyskanie takiego uzgodnienia. Pozwolenie na budowę powinno być wydane pomimo braku uzgodnienia w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.
wogo
PostWysłany: Pon Mar 08, 2010 4:24 pm    Temat postu:

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity)
Art. 20. 1. Do podstawowych obowiązków projektanta należy:
2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów;


czyli:
o tym, czy należy projekt "uzgadniać" pod względem spełnienia przepisów i wymogów sanitarnohigienicznych decyduje tzw. właściwy organ [wydający pozwolenie na budowę]. I "nie ma zmiłuj", jak nie uzyskasz odpowiedniej opinii - nie dostaniesz decyzji o pozwoleniu na budowę.
ilan
PostWysłany: Pon Mar 08, 2010 1:31 pm    Temat postu: Uzgadnianie projektów

Mam jedno zasadnicze pytanie.
Jakie przepisy nakładają na inwestora obowiązek uzgodnienia dokumentacji projektowej pod względem higieniczno-sanitarnym ??


Załóż bezpłatnie forum phpbb2 lub phpbb3 na Forumoteka.plPowered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group