Forum sanepid.forumoteka.pl Strona Główna sanepid.forumoteka.pl
Opis Twojego forum
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 
restrukturyzacja

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum sanepid.forumoteka.pl Strona Główna -> Aktualności
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
nastka
Gość

PostWysłany: Wto Mar 16, 2010 10:36 am    Temat postu: restrukturyzacja Odpowiedz z cytatem

projekt 22 lutego 2010 r.

Założenia do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji terenowych organów administracji rządowej


I A. Aktualny stan prawny w dziedzinie, której dotyczy projekt ustawy.


Art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206) stanowi, że wojewoda jest zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej w województwie.
Na zwierzchnictwo wojewody nad administracją zespoloną należy również spojrzeć z punktu widzenia zarządzania finansami publicznymi, a w szczególności na rolę wojewody jako dysponenta części budżetowej.
W strukturze administracji występują jednostki (organy), które nie należą do administracji zespolonej w województwie, a powiązane są z budżetem wojewody poprzez ustanowienie ich odrębnymi dysponentami budżetowymi III stopnia i finansują swoje zadania bezpośrednio z budżetu wojewody. Równocześnie, w aktualnie funkcjonującym stanie prawnym, funkcjonują jednostki administracji zespolonej bezpośrednio podporządkowanymi wojewodzie, które albo w ogóle nie „wchodzą” do budżetu wojewody, albo nie mają statusu odrębnych dysponentów i nie posiadają swojego aparatu pomocniczego.
W chwili obecnej, w ujęciu podporządkowania hierarchicznego, w skład administracji zespolonej podległej wojewodzie wchodzą:
1. Urząd Wojewódzki jako bezpośredni aparat pomocniczy wojewody.
2. 14 organów rządowej administracji zespolonej realizujących zadania wojewody na podstawie upoważnień ustawowych:
1) Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej;
2) Komendant Wojewódzki Policji;
3) Kurator Oświaty;
4) Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny;
5) Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej;
6) Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
7) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego;
Cool Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
9) Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska;
10) Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego;
11) Wojewódzki Lekarz Weterynarii;
12) Wojewódzki Konserwator Zabytków;
13) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
14) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
3. Straż Rybacka jako wyodrębniona jednostka organizacyjna podległa bezpośrednio wojewodzie.

W odmienny sposób natomiast przedstawia się struktura zespolonej administracji rządowej w zakresie powiązania finansowego (tj. ustanowienia poszczególnych dysponentów) z budżetem wojewody.
Jednostki te tworzą:
1. Urząd Wojewódzki jako wyodrębniony dysponent III stopnia, w strukturach którego znajduje się także Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
2. Dwóch dysponentów II stopnia:
1) Wojewódzki Lekarz Weterynarii
2) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
3. Jedenastu dysponentów III stopnia ustanowionych bezpośrednio przez wojewodę:
1) Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej;
2) Kurator Oświaty;
3) Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny;
4) Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej;
5) Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
6) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego;
7) Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
Cool Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska;
9) Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego;
10) Wojewódzki Konserwator Zabytków;
11) Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej.
4. Powiatowi Lekarze Weterynarii ustanawiani dysponentami III stopnia przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.
5. Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni ustanowieni dysponentami III stopnia przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - od 1 stycznia 2010 roku.
Powyższe zestawienie obrazuje jak ogromna jest to machina organizacyjna, szczególnie pod względem zarządzania zasobami ludzkimi i technicznymi, przez co staje się niezwykle trudna do efektywnego kierowania, zarówno w sferze zadań stricte merytorycznych, jak i finansowych.

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej organy rządowej administracji zespolonej w województwie wykonują swoje zadania i kompetencje przy pomocy urzędu wojewódzkiego (chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej), a do obsługi zadań organów rządowej administracji zespolonej nie posiadających własnego aparatu pomocniczego tworzy się w urzędzie wojewódzkim wydzielone komórki organizacyjne.

IB. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy

Jak wynika z powyższych zestawień coś, co w świetle ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, powinno stanowić wyjątek, w rzeczywistości stanowi zasadę w funkcjonowaniu administracji. Jedynie bowiem Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nie posiada wyodrębnienia, w formie samodzielnej jednostki budżetowej. Wszystkie pozostałe organy administracji zespolonej posiadają własne aparaty pomocnicze, w postaci odrębnych jednostek budżetowych. Dodatkowo, w sposób bezpośredni powiązana z budżetem wojewody jako dysponenta części budżetowej jest Państwowa Staż Rybacka - jako wyodrębniona jednostka budżetowa oraz powiatowi lekarze weterynarii i państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni i obsługujące ich jednostki organizacyjne.
Dotychczasowe doświadczenia wyraźnie wskazują jak nieefektywny jest to system, szczególnie w kontekście zarządzania kosztami całej administracji zespolonej podległej wojewodzie.
Liczba stanowisk obsługowych do stanowisk merytorycznych w jednostkach administracji zespolonej wynosi ok. 24 %, przy czym im mniejsza jest to jednostka, tym większy jest udział tych stanowisk.
Sytuacja ta spowodowana jest między innymi występowaniem stanowisk, których utworzenia bezpośrednio wymagają przepisy prawa, np. stanowiska związane z prowadzeniem księgowości, bhp lub ochrony informacji niejawnych – w każdej jednostce osobno. Ponadto w jednostkach tych występują stanowiska, których utworzenie jest niezbędne dla prawidłowej działalności takiej jednostki, np. stanowiska związane z prowadzeniem spraw kadrowych, spraw informatycznych czy stanowiska związane z udzielaniem zamówień publicznych.
Funkcjonujące już rozwiązanie, polegające na tym, że Urząd Wojewódzki zapewnia pełną obsługę Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie kadrowym, finansowym i logistycznym sprawia, że Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego może się skupić tylko i wyłącznie na realizacji swoich zadań merytorycznych. Jest to również o tyle istotne, że mniejsze jednostki takie jak Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Państwowa Straż Rybacka czy też Wojewódzki Konserwator Zabytków dysponują niewielkimi środkami na wynagrodzenia. Konieczność zabezpieczenia środków na pensje dla osób realizujących zadania obsługowe ogranicza możliwość zatrudniania specjalistów. Specyfika zadań obsługowych natomiast powoduje, że nawet najmniejsza jednostka musi zatrudnić osobę, która będzie zajmowała się kadrami, finansami, zarządzaniem nieruchomościami, bhp i ppoż. oraz innymi zadaniami zapewniającymi sprawne funkcjonowanie jednostki. Dodatkowo szeroki zakres obowiązków takiej osoby sprawia, że zazwyczaj ma ona trudności z rzetelną i kompleksową analizą uregulowań prawnych dotyczących tak wielu dziedzin, co nie wpływa korzystnie na jakość jej pracy.
Opisane wyżej przykłady jednoznacznie wskazują, że sposób zorganizowania administracji w zakresie zatrudnienia nie należy do najbardziej efektywnych. Jest to zatem kolejna sfera, w której zastosowanie nowoczesnych metod zarządzania, z wykorzystaniem dostępnych rozwiązań technicznych i rozwiązań funkcjonujących poza sektorem publicznym może doprowadzić do ograniczania kosztów jej funkcjonowania.
Konkludując na leży stwierdzić, że uchwalenie ustawy przyczyni się do pełniejszej realizacji woli ustawodawcy wyrażonej w ustawie o wojewodzie i administracji rządowej w województwie w zakresie zespolenia administracji w jednym urzędzie, poprawy organizacji i jakości pracy inspekcji wojewódzkich oraz umożliwi skoncentrowanie się organów rządowej administracji zespolonej na wykonywaniu zadań merytorycznych do których zostały powołane.

IC. Możliwość podjęcia alternatywnych środków w stosunku do uchwalenia ustawy umożliwiających osiągnięcie celu

Jedyną alternatywą dla przedstawianej propozycji jest pozostawienie administracji zespolonej w obecnym kształcie, jako że nie istnieją konkurencyjne modele funkcjonowania tej administracji. Jednak nie dokonanie żadnych zmian w organizacji i funkcjonowaniu administracji zespolonej pociąga za sobą konsekwencję w postaci dalszego nieefektywnego jej działania w zakresie zadań obsługowych i ponoszenia zbędnych kosztów z tego tytułu.
W związku z tym, że kwestie organizacyjne dotyczące jednostek organizacyjnych zespolonych służb, inspekcji i straży uregulowane są w formie ustawowej wszelkie zmiany w tym zakresie również wymagają tej formy.

ID. Postulowana konsolidacja miałaby bezpośredni, istotny wpływ na organizację i funkcjonowanie:
 urzędu wojewódzkiego,
 jednostek administracji zespolonej:
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej,
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 Kuratorium Oświaty,
 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny,
 Urząd Ochrony Zabytków,
 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
 Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna,
 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego,
 Wojewódzki inspektorat Weterynarii;
 jednostek powiązanych z wojewodą organizacyjnie lub finansowo (np. Państwowa Straż Rybacka). Z uwagi na fakt, że Państwowa Straż Rybacka w każdym województwie jest jednostką niewielką, liczącą zaledwie kilka etatów, została ona pominięta w niniejszej analizie.
Należy zaznaczyć, że nie przewiduje się zmian w organizacji i funkcjonowaniu niezespolonej administracji rządowej w województwie. Konsolidacja nie obejmuje także dużych jednostek odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w województwie i ściśle podporządkowanym nadrzędnym jednostkom centralnym, a mianowicie:
 Komendy Wojewódzkiej Policji oraz
 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.
Zatem, pomimo, że proponowane przekształcenia w istotny sposób zmieniłyby tryb funkcjonowania administracji powiązanej finansowo i organizacyjnie z wojewodą, to nie dotykają one problematyki bezpieczeństwa publicznego i nie niosą ze sobą nawet potencjalnego ryzyka w zakresie stabilności działania administracji rządowej w województwie. Zmiana, dotyczy jedynie wewnętrznych procesów operacyjnych w administracji rządowej w terenie, która dla obywateli byłaby dostrzegalna jedynie w postaci spodziewanej poprawy szybkości i jakości obsługi. W tym ostatnim zakresie należy zwrócić uwagę, że część uwolnionych środków, o których mowa w pkt IE. zostanie przeznaczone na poprawę funkcjonowania inspekcji, w tym m.in. na wzrost stanu zatrudnienia pracowników wykonujących merytoryczne zadania inspekcji, a ponadto kierownicy tych inspekcji będą mogli w większym stopniu skoncentrować się na tych zadaniach.
Proponowana zmiana wpłynęłaby pośrednio na wszystkie współpracujące z wojewodą jednostki administracji publicznej, tj.:
 jednostki obsługujące centralne i naczelne organy administracji rządowej;
 jednostki rządowej administracji niezespolonej w województwie;
 jednostki samorządu terytorialnego;
 pozostałe jednostki administracji publicznej posiadające struktury regionalne lub wykonujące zadania wymagające współpracy z zespoloną administracją rządową w województwie.
Trzeba mieć na uwadze, że wpływ na te jednostki byłby niewielki, gdyż proponowana zmiana w żaden sposób nie modyfikuje zadań merytorycznych administracji, a jedynie usprawnia wewnętrzną organizację ich wykonywania.

IE. Przewidywane skutki finansowe ustawy i źródła ich pokrycia.

W proponowanych do objęcia zmianą jednostkach zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty łącznie 20 077 pracowników. Na tą liczbę składa się 15 288 pracowników (etatów) wykonujących zadania merytoryczne oraz 4 789 pracowników (etatów) zapewniających obsługę tychże zadań. Przez pracowników obsługowych należy rozumieć w tym kontekście: kadry, księgowość, obsługę prawną, obsługę informatyczną, kierowców, sprzątaczki, konserwatorów, portierów, dozorców, palaczy, sekretarki. Kryterium podziału na zadania merytoryczne i obsługowe jest zatem to, czy dany pracownik wykonuje zadania administracji rządowej, wynikające z ustaw i aktów wykonawczych do ustaw, czy też treścią jego pracy są działania pozwalające innym pracownikom na wykonywanie tych działań.
Zakłada się, że urząd wojewódzki, jako jednostka macierzysta, w ramach której będzie funkcjonowała centralna komórka obsługowa (centrum usług wspólnych), przejmie wszystkich pracowników merytorycznych (co wynika z przyjętej podczas prognozowania zmiany zasady nieingerencji w zakres zadań merytorycznych administracji rządowej w terenie) oraz ok. 40% pracowników obsługowych. Jest to zatem: 15 288 pracowników (etatów) merytorycznych i 1 894 pracowników (etatów) obsługowych (w sumie 17 182 pracowników <etatów>). Oznacza to zmniejszenie obsady osobowej zadań obsługowych o 60%, czyli o 2895 osób (etatów). Osobom tym należy wypłacić odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn nie leżących po stronie pracowników.
Średnia płaca w omawianych jednostkach wynosi 2.856 zł. Respektując zasadę, że wysokość tego odszkodowania stanowi równowartość trzymiesięcznego wynagrodzenia na zabezpieczenie roszczeń pracowników, z którymi zostanie rozwiązana umowa, należy zabezpieczyć kwotę 24 804,3 tys. zł. Jednak zakładając, że kwota ta zostanie wypłacona na koniec I kwartału 2011 r. to w dwóch następnych kwartałach wygenerowana zostanie oszczędność stanowiąca niemal dwukrotność to jest 48 488 tys. zł.
Koszty związane z wprowadzeniem technologii umożliwiających konsolidację jednostek objętych proponowanymi zmianami.
Zapewnienie sprawnej obsługi działania kilkunastu jednostek administracji rządowej w województwie bez skomasowania ich w jednej lokalizacji i przy jednoczesnym zmniejszeniu obsady osobowej nie byłoby możliwe, gdy by nie istniały nowoczesne narzędzia informatyczne pozwalające na uproszczenie i ujednolicenie procesów obsługowych oraz na standaryzację i zmniejszenie dokumentacji związanej z tymi procesami.
Zatem w pierwszej fazie wprowadzania konsolidacji konieczne jest poniesienie znacznych wydatków na zakup aplikacji informatycznych niezbędnych do scentralizowania zadań obsługowych. Niezbędne będzie zakupienie i wdrożenie:
• aplikacji zapewniającej elektroniczny obieg dokumentów;
• programu kadrowo-finansowego klasy ERP;
• łącz o odpowiedniej przepustowości zapewniających elektroniczną łączność pomiędzy współpracującymi jednostkami.
Ogółem zatem koszty zakupu i wdrożenia technologii informatycznych wyniosą 107 720 tys. zł.
Bilans kosztów i korzyści finansowych proponowanej zmiany.
Jak wynika z powyższych wyliczeń, początkowe koszty konsolidacji wyniosą: 132 524 tys. zł.
Jednocześnie już w pierwszym roku prognozuje się poczynione oszczędności (koszty osobowe obsługi) w kwocie: 48 488 tys. zł.
W każdym kolejnym roku oszczędności te wynosiłyby (bez uwzględnienia związanego z inflacją wzrostu płac): 96 975 tys. zł.
Zatem, po 10 latach istnienia konsolidacji łączne oszczędności, po zbilansowaniu ich z początkowymi nakładami, wyniosłyby: 788 742 tys. zł, tj. 78 874 tys. zł rocznie.
Okazuje się, że chociaż postulowane rozwiązanie, jak każde duże przedsięwzięcie reformujące działanie administracji publicznej, wymaga znacznych nakładów finansowych, to w bardzo krótkim okresie czasu zacznie przynosić stałe oszczędności. Należy zwrócić uwagę, że nakłady te zwrócą się w ciągu dwóch lat.

WSKAZANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
Jest oczywistym, że wymagane w pierwszym okresie nakłady inwestycyjne będą musiały być poniesione przynajmniej częściowo poprzez wyasygnowanie środków własnych zaangażowanych jednostek. Jednak możliwe jest sfinansowanie większej ich części z środków Unii Europejskiej pochodzących z Regionalnych Programów Operacyjnych lub Priorytetu 7 Społeczeństwo Informacyjne – budowa elektronicznej administracji PO Innowacyjna Gospodarka.

II A. Zakres niezbędnych do opracowania projektu ustawy propozycji i rozstrzygnięć merytorycznych

I. Z dniem wejścia w życie ustawy likwiduje się urzędy obsługujące organy rządowej administracji zespolonej w województwie:
1) wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska,
2) wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej,
3) wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa,
4) kuratoria oświaty,
5) wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne,
6) urzędy ochrony zabytków,
7) wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
Cool wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego,
9) wojewódzkie stacje sanitarno – epidemiologiczne,
10) wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego,
11) wojewódzkie inspektoraty weterynarii

II. W związku z tym, że zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie organy rządowej administracji zespolonej w województwie wykonują swoje zadania i kompetencje przy pomocy urzędu wojewódzkiego, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej najważniejszymi zmianami planowanymi do wprowadzenia w ww. projekcie ustawy będą uchylenie bądź zmiana następujących przepisów dotyczących poszczególnych inspektoratów w wyniku czego przestaną one funkcjonować jako odrębne jednostki organizacyjne.

1. Kuratoria oświaty
1.1. Art. 32 ust. 1-4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
Proponowane brzmienie przepisu:
• Uchyla się art. 32.
1.2. Art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. b, art. 9g ust. 6 pkt 1, art. 17 ust. 2, art. 32 ust. 1 oraz art. 91a pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.),
Proponowane brzmienie przepisów:
• Art. 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) nauczyciele mianowani lub dyplomowani zatrudnieni na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w urzędach organów administracji rządowej,”
• Art. 9g. ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli mianowanych, o których mowa w art. 9e ust. 2, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powołuje w przypadku nauczycieli zatrudnionych w:
1) urzędzie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, urzędzie wojewódzkim, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania;”
• Art. 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Nauczyciele mianowani lub dyplomowani zatrudnieni na stanowisku kuratora oświaty oraz nauczyciele przechodzący do pracy w urzędach administracji rządowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych, specjalistycznej jednostce nadzoru oraz w organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi na stanowiska wymagające kwalifikacji pedagogicznych oraz nauczyciele, z którymi został nawiązany stosunek pracy na podstawie wyboru na okres pełnienia funkcji z wyboru, otrzymują urlop bezpłatny na czas zajmowania tych stanowisk lub pełnienia tych funkcji.”
• Art. 32. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nauczycielom mianowanym i dyplomowanym zatrudnionym na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w urzędach organów administracji rządowej przysługuje wynagrodzenie i inne świadczenia, określone dla członków korpusu służby cywilnej w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505).”
• Art. 91a ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nauczycielom mianowanym i dyplomowanym zatrudnionym w:
1) urzędach organów administracji rządowej na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych przysługują uprawnienia wynikające z art. 9a-9i, art. 51, art. 58-60, art. 86, art. 88 i art. 90,”

2. Wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne
Art. 113 ust. 4 oraz art. 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.),

Proponowane brzmienie przepisów:
• W art. 113 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Główny Inspektor Farmaceutyczny może w każdym czasie wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, jeżeli przemawia za tym interes służby, a w szczególności, jeżeli działalność inspektora:
1) zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji Farmaceutycznej,
2) narusza bezpieczeństwo wytwarzania produktów leczniczych lub jakości produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
3) narusza bezpieczeństwo obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi
- odwołanie wymaga szczegółowego uzasadnienia na piśmie.

• W art. 116:
1) uchyla się ust. 1,
2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W skład urzędu wojewódzkiego wchodzą, z zastrzeżeniem ust. 3, laboratoria kontroli jakości leków wykonujące zadania, określone w art. 65 ust. 8, badania kontrolne jakości leków recepturowych i aptecznych oraz próbek pobranych w trakcie kontroli.”

3. Wojewódzkie inspektoraty inspekcji handlowej
3.1. Art. 8 ust. 3 - 6 oraz art. 30 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219),
Proponowane brzmienie przepisów:
• W art. 8 uchyla się ust. 3-6.
• W art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli przeprowadzone badania wykazały, że produkt nie spełnia wymagań określonych w przepisach odrębnych lub w deklaracji, kontrolowany jest obowiązany do uiszczenia, na wskazany przez odpowiedni organ Inspekcji rachunek Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów albo urzędu wojewódzkiego, kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań, którą następnie przekazuje się na rachunek dochodów budżetu państwa, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

3.2. Art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. Nr 116, poz. 975 z późn. zm.),
Proponowane brzmienie przepisu:
• W art. 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kary pieniężne, o których mowa w art. 24 i 25, stanowią dochód budżetu państwa i są wnoszone na rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych albo urzędu wojewódzkiego.”

3.3. Art. 105 f ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.),
Proponowane brzmienie przepisu:
• W art. 105f w ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) złożenie, za pokwitowaniem udzielonym kontrolowanemu, na przechowanie w pomieszczeniu Urzędu lub urzędu wojewódzkiego.”

4. Wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
4.1. Art. 20 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz.1577 z późn. zm.),
Proponowane brzmienie przepisu:
• W art. 20 uchyla się ust. 3 i 4.

4.2. Art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. Nr 116, poz. 975),
Proponowane brzmienie przepisu:
• W art. 26. ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kary pieniężne, o których mowa w art. 24 i 25, stanowią dochód budżetu państwa i są wnoszone na rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych albo urzędu wojewódzkiego.”
4.3 Art. 20 ust. 3 pkt 3 oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego ( Dz.U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70)
Proponowane brzmienie przepisu:
• W art. 20 w ust. 3 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wyznacza urzędy wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jako ośrodki certyfikacji, w przypadku certyfikacji chmielu w gospodarstwie;”
• W art. 23 w ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
1) ośrodkach certyfikacji albo wyznaczonych jako ośrodki certyfikacji urzędach wojewódzkich i nadanych im numerach identyfikacyjnych;

5. Wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego
Art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
Proponowane brzmienie przepisu:
• W art. 87 uchyla się ust. 3 i 4.

6. Wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa.
6.1. Art. 24 ust. 4 pkt 2, art. 88 ust. 3 i 4, art. 89 ust. 1, art. 93 ust. 4, art. 106 oraz art. 108 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 z późn. zm.)
Proponowane brzmienie przepisów:

• W art. 24 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) pomieszczeniach urzędów wojewódzkich.”
Uchyla się art. 88.
• W art. 89 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Główny Inspektorat jest jednostką budżetową.”
• W art. 93 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W szczególnych przypadkach Główny Inspektor może przeprowadzać czynności kontrolne przy pomocy państwowych inspektorów bez względu na obszar działania urzędu wojewódzkiego, w których ci inspektorzy są zatrudnieni.”
• Art. 106 otrzymuje brzmienie:
„Art. 106. Minister właściwy do spraw rolnictwa, określi, w drodze rozporządzenia, wzór legitymacji służbowej pracowników Inspekcji, a także tryb jej wydawania i wymiany, uwzględniając zakres zadań Inspekcji i sposób ich realizacji.
• Art. 108 otrzymuje brzmienie:
„Art. 108. 1. Kto:
1) sprzedaje środki ochrony roślin niedopuszczone do obrotu - wycofuje je z obrotu na własny koszt oraz wnosi na rachunek urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na swoją siedzibę albo miejsce zamieszkania opłatę sankcyjną w wysokości stanowiącej 200 % kwoty wartości sprzedanych środków ochrony roślin według ceny ich sprzedaży, zgodnie z wystawionym dokumentem sprzedaży;
2) prowadzi obrót lub konfekcjonowanie środkami ochrony roślin bez wpisu do rejestru - wnosi na rachunek urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na swoją siedzibę albo miejsce zamieszkania opłatę sankcyjną w wysokości 2.270 zł;
3) wprowadza lub przemieszcza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, które są szczególnie podatne na porażenie przez organizmy kwarantannowe, bez wpisu do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 - wnosi na rachunek urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na swoją siedzibę albo miejsce zamieszkania opłatę sankcyjną w wysokości 2.270 zł.
3. Opłata sankcyjna stanowi dochód budżetu państwa i jest uiszczana na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja określająca tę opłatę stała się ostateczna.

6.2. Art. 41 ust.1, art. 42 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 43 ust. 1 oraz art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz.U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271)
Proponowane brzmienie przepisów:

• W art. 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Oceny polowej materiału siewnego dokonują upoważnieni przez wojewódzkiego inspektora pracownicy urzędu wojewódzkiego, zwani dalej "urzędowymi kwalifikatorami".
• W art. 42 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Próby materiału siewnego do oceny laboratoryjnej, na wniosek prowadzącego obrót - właściciela materiału, pobierają:
1) upoważnieni przez wojewódzkiego inspektora pracownicy urzędu wojewódzkiego, zwani dalej "urzędowymi próbobiorcami";
2. Próby materiału siewnego z partii, dla których wystawia się świadectwo Międzynarodowego Związku Oceny Nasion (ISTA), pobierają urzędowi próbobiorcy posiadający upoważnienie do pobierania tych prób wydane przez kierownika laboratorium urzędu wojewódzkiego posiadającego akredytację ISTA.”
• W art. 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Oceny laboratoryjnej materiału siewnego dokonują laboratoria urzędów wojewódzkich (urzędowe laboratoria).”
• W art. 61 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Zniszczenie etykiet, o których mowa w ust. 4, następuje w obecności upoważnionego pracownika urzędu wojewódzkiego.”

7. Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.
Art. 5 ust. 3, 5 i 6 oraz art. 36 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 z późn. zm.)
Proponowane brzmienie przepisów:
• Uchyla się art. 5.
• Art. 36 otrzymuje brzmienie:
„Art. 36. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska jest jednostką budżetową.”

8. Wojewódzkie urzędy ochrony zabytków.
Art. 38 ust. 1, art. 92 ust. 1-7 oraz art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)
Proponowane brzmienie przepisów:
• W art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
”1. Wojewódzki konserwator zabytków lub działający z jego upoważnienia pracownicy urzędu wojewódzkiego prowadzą kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
• Uchyla się art. 92.
• W art. 99 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Obsługę administracyjną i finansową Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków zapewnia urząd wojewódzki.”

10. Wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego
Art. 51 ust. 4, art. 52 ust. 3 i 4 oraz art. 69 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr125, poz. 874 z późn. zm.)
Proponowane brzmienie przepisów:
• W art. 51 uchyla się ust. 4.
• W art. 52 uchyla się ust. 3 i 4.
• W art. 69 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Głównemu Inspektorowi, wojewódzkiemu inspektorowi, ich zastępcom, inspektorom oraz pracownikom urzędów wojewódzkich wykonujących zadania z zakresu nadzoru i kontroli pracy inspektorów przysługuje umundurowanie służbowe.”

11. Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
Art. 5 ust.1 pkt. 2, art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 2 i 5, art. 23 ust. 3 pkt 1 oraz art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 121, poz. 842 z późn. zm.)
Proponowane brzmienie przepisów:

• W art. 5 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wojewoda wykonujący zadania przy pomocy wojewódzkiego lekarza weterynarii jako kierownika wojewódzkiej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie”
• W art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Główny Lekarz Weterynarii może zawiesić w wykonywaniu obowiązków wojewódzkiego, powiatowego lub granicznego lekarza weterynarii lub jego zastępcę, jeżeli jego działalność może zagrozić prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji, a zwłaszcza naruszyć bezpieczeństwo sanitarno-weterynaryjne na obszarze właściwości tych organów. Podejmując decyzję o zawieszeniu, Główny Lekarz Weterynarii wyznacza osobę pełniącą obowiązki zawieszonego organu.”
• Uchyla się art. 11
• W art. 12:
1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Powiatowe i graniczne inspektoraty weterynarii są państwowymi jednostkami budżetowymi.”,
2) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wydatków, które mogą być finansowane ze środków, o których mowa w ust. 3, ponoszonych przez urzędy wojewódzkie na:”
• W art. 23 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zakłady higieny weterynaryjnej wchodzące w skład urzędów wojewódzkich, które są regionalnymi laboratoriami weterynaryjnymi w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej;
• Art. 36 otrzymuje brzmienie:
„3. Koszty związane z bieżącą eksploatacją systemów informatycznych są pokrywane z budżetów właściwych urzędów wojewódzkich.”

12. Wojewódzkie stacje sanitarno epidemiologiczne
Art. 10 ust. 1 pkt2, ust. 4 i 4 a, art. 15 ust. 1, 2 pkt 1 i 2, art. 15 a ust. 1 - 3 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.)
Proponowane brzmienie przepisów:

• W art. 10:
1) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wojewoda wykonujący zadania przy pomocy państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego jako kierownika wojewódzkiej państwowej inspekcji sanitarnej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie”,
2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Państwowy powiatowy i państwowy graniczny inspektor sanitarny kierują działalnością odpowiednio powiatowej i granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej, będących zakładami opieki zdrowotnej.
3) uchyla się ust. 4a.
• W art. 15:
1) uchyla się ust.1,
2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) kwalifikacje wymagane na poszczególne stanowiska pracy w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, uwzględniając kwalifikacje zawodowe, wykształcenie, specjalizacje, szkolenia oraz wymagany staż pracy;
2) wzór legitymacji służbowej pracownika Państwowej Inspekcji Sanitarnej.”
• Art. 15 a otrzymuje brzmienie:
„Art. 15a. 1. Urzędy wojewódzkie i stacje sanitarno-epidemiologiczne określone w wykazach, o których mowa w ust. 2, wykonują badania laboratoryjne w zakresie nadzoru sanitarnego, działając w zintegrowanym systemie badań laboratoryjnych i pomiarów. Przez zintegrowany system badań laboratoryjnych i pomiarów rozumie się jednolity sposób wykonywania badań laboratoryjnych i pomiarów.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykazy stacji sanitarno-epidemiologicznych i urzędów wojewódzkich wykonujących badania laboratoryjne i pomiary ze wskazaniem obszaru, dla którego dana stacja wykonuje nieodpłatnie badania laboratoryjne i pomiary, mając na względzie zapewnienie dostępności badań laboratoryjnych i pomiarów przez stacje sanitarno-epidemiologiczne wykonujące nadzór sanitarny.
3. Wojewoda i państwowy inspektor sanitarny kierujący stacją sanitarno-epidemiologiczną wykonującą badania laboratoryjne i pomiary w zintegrowanym systemie badań laboratoryjnych i pomiarów nie może odmówić wykonania badań na rzecz innej stacji sanitarno-epidemiologicznej działającej na tym samym obszarze określonym w przepisach, o których mowa w ust. 2.”
• W art. 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wojewoda, państwowy inspektor sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny może upoważnić odpowiednio pracowników urzędu wojewódzkiego, podległej mu stacji sanitarno-epidemiologicznych lub pracowników Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania w jego imieniu określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji na zasadach i w trybie określonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia w drodze rozporządzenia. Rozporządzenie w szczególności ustali zakres uprawnień oraz rodzaj czynności kontrolnych, do wykonywania których został dany pracownik upoważniony.”

13. Państwowa Straż Rybacka
Art. 22 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471)

Proponowane brzmienie przepisu:
• W art. 22 uchyla się ust. 3 i 7.

14. W związku z przejęciem przez urzędy wojewódzkie jednostek organizacyjnych zespolonych służb inspekcji i straży, z których niektóre obok posiadania delegatur, które wejdą w skład delegatur urzędów wojewódzkich posiadają oddziały terenowe lub samodzielne stanowiska pracy należy umożliwić wojewodom tworzenie oddziałów terenowych komórek organizacyjnych urzędów wojewódzkich zapewniających obsługę kierowników zespolonych służb inspekcji i straży. Wymaga to zmiany art. 54 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206).
Proponowane brzmienie przepisu:
• Art. 54 otrzymuje brzmienie:
„Art. 54. W celu usprawnienia działania organów rządowej administracji zespolonej w województwie wojewoda może tworzyć samodzielne stanowiska pracy i oddziały komórek organizacyjnych urzędu wojewódzkiego obsługujących te organy zlokalizowane poza siedzibą urzędu wojewódzkiego.”

II B. Upoważnienia do wydawania aktów wykonawczych

Ustawa nie przewiduje nowych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych. Jednocześnie przewiduje uchylenie, bądź zmianę delegacji do wydania 7 aktów wykonawczych zawartych w:
• art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
• art. 8 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej,
• art. 106 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin,
• art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska,
• art. 92 ust. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
• art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
• art. 15 ust. 2, art. 15 a ust. 2 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Proponowane brzmienie przepisów dotyczących upoważnień do wydawania aktów wykonawczych zawarte są w pkt IIA.

IIC. Sprawy dotyczące wpływu projektowanej ustawy na stosunki powstałe pod działaniem ustawy albo ustaw dotychczasowych oraz przepisy przejściowe

1. Należności i zobowiązania likwidowanych urzędów obsługujących organy rządowej administracji zespolonej w województwie staną się należnościami i zobowiązaniami urzędu wojewódzkiego. Urząd wojewódzki przejmuje mienie likwidowanych inspektoratów z zastrzeżeniem przepisów o gospodarce nieruchomościami i przepisów o finansach publicznych.
2.1. Pracownicy likwidowanych urzędów obsługujących organy rządowej administracji zespolonej w województwie stają się z dniem 1 stycznia 2011 r. pracownikami urzędu wojewódzkiego.
2.2. Stosunki pracy z pracownikami likwidowanych urzędów obsługujących organy rządowej administracji zespolonej w województwie wygasną po upływie trzech miesięcy od dnia przejścia do urzędu wojewódzkiego, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy.
2.3. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem może nastąpić za wypowiedzeniem.
2.4. W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy, o którym mowa w 3.2., lub wypowiedzenia, o którym mowa w pkt. 3.3. , pracownikom przysługują odpowiednie świadczenia przewidziane dla pracowników, z którymi stosunek pracy rozwiązuje się z powodu likwidacji zakładu pracy.
2.5. Do okresu pracy, od którego zależą świadczenia, o których mowa w pkt. 3.3., wlicza się okres pracy w urzędzie wojewódzkim.
2.6. Pkt 3.2 i 3.3 nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).
2.7. W odniesieniu do pracowników wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych propozycja nowych warunków pracy lub płacy, o której mowa w pkt 2.2., może obejmować nawiązanie stosunku pracy na stanowisku urzędniczym, w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505).
2.8.1. Delegatury urzędów obsługujących organy rządowej administracji zespolonej w województwie wchodzą w skład delegatur urzędów wojewódzkich zastrzeżeniem pkt 2.8.2.
2.8.2 Położone w miastach, w których nie funkcjonują delegatury urzędów wojewódzkich delegatury urzędów obsługujących organy rządowej administracji zespolonej w województwie stają się oddziałami komórek organizacyjnych urzędu wojewódzkiego obsługujących zadania wykonywane przez te organy.
2.8.3. Położone poza siedzibą urzędu wojewódzkiego samodzielne stanowiska pracy, oddziały, wydziały i inne komórki organizacyjne urzędów obsługujących organy rządowej administracji zespolonej w województwie stają się odpowiednio samodzielnymi stanowiskami pracy i oddziałami komórek organizacyjnych urzędu wojewódzkiego obsługujących te organy, o których mowa w art. 54 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

3. Osoby zajmujące w dniu likwidacji inspektoratów stanowiska kierowników urzędów obsługujących organy rządowej administracji zespolonej w województwie i ich zastępców pozostają na swoich stanowiskach do czasu ich odwołania w trybie przewidzianym odrębnymi ustawami.

II.D. Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2011 r.

Ocena skutków regulacji


1 Wpływ projektowanej ustawy na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego

Skutki finansowe projektu ustawy oszacowane zostały w oparciu o analizy przeprowadzone w poszczególnych urzędach wojewódzkich.
Jak wynika z powyższych wyliczeń, początkowe koszty konsolidacji wyniosą: 132 524 tys. zł. Składają się na nie:
1. Odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn nie leżących po stronie pracowników w wysokości 24 804,3 tys. zł.
2. Koszty zakupu i wdrożenia:
• aplikacji zapewniającej elektroniczny obieg dokumentów;
• programu kadrowo-finansowego klasy ERP;
• łącz o odpowiedniej przepustowości zapewniających elektroniczną łączność pomiędzy współpracującymi jednostkami
w wysokości 107 720 tys. zł.
Jednocześnie już w pierwszym roku prognozuje się poczynione oszczędności (koszty osobowe obsługi) w kwocie: 48 488 tys. zł.
W każdym kolejnym roku oszczędności te wynosiłyby (bez uwzględnienia związanego z inflacją wzrostu płac): 96 975 tys. zł.
Zatem, po 10 latach istnienia konsolidacji łączne oszczędności, po zbilansowaniu ich z początkowymi nakładami, wyniosłyby: 788 742 tys. zł, tj. 78 874 tys. zł rocznie.
Oznacza to, że średnioroczne zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji zespolonej wyniosłoby ok. 80 mln. zł, co stanowi istotną oszczędność w skali budżetu państwa.
Projektowana regulacja nie ma wpływu na budżety jednostek samorządu terytorialnego.

2. Wpływ projektowanej regulacji na rynek pracy.

W skali całego kraju można spodziewać się konieczności rozwiązania umów o pracę z 2895 osobami. Jakkolwiek może to wpłynąć na wzrost bezrobocia, to jednak drugą stroną medalu jest zwiększenie efektywności działania administracji rządowej i poprawa wizerunku tej administracji, odnośnie której znaczna część opinii publicznej od wielu lat formułuje oczekiwania zmniejszenia biurokracji i właśnie redukcji stanu osobowego, przy zachowaniu (co najmniej) standardu obsługi obywateli.
Należy też zaznaczyć, że część uwolnionych środków zostanie przeznaczone na poprawę funkcjonowania inspekcji, z którą będzie się wiązań dodatkowe zatrudnienie pracowników merytorycznych co złagodzi skutki związane z ewentualnym wzrostem bezrobocia. Ponadto w ramach wdrażania ustawy wojewodowie zostaną zobowiązani do podjęcia działań osłonowych polegających na pomocy zwalnianym pracownikom w znalezieniu nowych miejsc pracy w jednostkach sektora publicznego w tym w szczególności w jednostkach samorządu terytorialnego.

3. Wpływ projektowanej regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Projektowana ustawa nie ma bezpośredniego wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

3. Wpływ projektowanej regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Projektowana ustawa nie ma bezpośredniego wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

4. Konsultacje społeczne

Projekt założeń będzie przedmiotem konsultacji społecznych z NSZZ Solidarność, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych. Zostanie one także zaopiniowany przez wojewodów oraz Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego Projekt oraz przedstawiony pod obrady Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.
Powrót do góry
fem
User


Dołączył: 30 Wrz 2009
Posty: 8

PostWysłany: Wto Mar 16, 2010 11:26 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Czyli laboratoria przy Powiatówkach podlegać będą pod ZOZ?To jakaś paranoja!!
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
no name
Gość

PostWysłany: Wto Mar 16, 2010 1:42 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

jezeli zle to rozumiem to wyprowadzcie mnie z bledu...wsse beda zlikwidowane i zostana zastapione przez psse. laboratoria maja byc zintegrowane wiec male laboratoria o waskiej dzialalnosci beda zamykane i wchlona je duze laboratoria????
pracownicy administracyjni zostana zastapieni komputerami ale przeciez ktos bedzie musial obslugiwac te komputery? nie rozumeim sensu nwprowadzania takiej rewolucji. ten projekt przewiduje tak masowe zwolnienia ze jest to niemozliwe zeby zwiazki wyrazily na to zgode.
Powrót do góry
Agilent
Site Admin


Dołączył: 03 Lip 2007
Posty: 757

PostWysłany: Wto Mar 16, 2010 2:16 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

fem napisał:
Czyli laboratoria przy Powiatówkach podlegać będą pod ZOZ?To jakaś paranoja!!
sanepid z zalozenia jest ZOZem i ZOZem pozostaje przynajmniej powiatowy i graniczny
_________________
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
POPIS
Gość

PostWysłany: Wto Mar 16, 2010 8:39 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

he he przecież związki chcą zlikwidować laboratoria i administrację!!! to ich główny cel działania, boją się o własne stołki wiec szukają kozła, a poza tym twardogłowi związkowcy i ich podnóżki to głównie nadzór i pozostałości po "wielkim wybuchu" czyli chaos zwany oz-etem Very Happy
Powrót do góry
elsinore
User


Dołączył: 30 Mar 2010
Posty: 6

PostWysłany: Sro Mar 31, 2010 8:51 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Wielkie dzięki nastka za wrzucenie projektu założeń :thumright:
Przyznaję, że założenia te nie są dla mnie zbyt przekonujące, przede wszystkim nie wyobrażam sobie funkcjonalnej poprawy działania struktur skupionych bezpośrednio w UW.

Pozwoliłem sobie wrzucić "założenia" również na naszym forum (oczywiście z przywołaniem źródła pochodzenia).

_________________
http://www.sluzba-cywilna.pl/forum/index.php
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
POPIS
Gość

PostWysłany: Czw Kwi 01, 2010 8:03 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

po pierwsze trzeba restrukturyzować związki w naszej "fabryce" żeby nie rozrosły się do rozmiarów takich jak w http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,7723718,Coraz_tlustsze_pensje_zwiazkowcow_w_Polskiej_Miedzi.html
Powrót do góry
elsinore
User


Dołączył: 30 Mar 2010
Posty: 6

PostWysłany: Czw Kwi 01, 2010 8:42 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

POPIS
To chyba Wam nie grozi Laughing
A opisane wyżej zjawisko jest dość powszechne, zobacz ilu etatowych związkowców siedzi np. w spółkach węglowych - siedzi wygodnie w fotelach na powierzchni dodam...
Często jest też tak, że "profesjonalny" dziennikarz zapomina dodać, iż te kilkaset tysięcy zł wynika z faktu, że ten lub inny związkowiec zasiada np. w radzie nadzorczej danej spółki - a gdy jest to spółka publiczna, do tego notowana np. na GPW to wiadomo - ustawa kominowa nie obowiązuje, stąd często taki a nie inny poziom zarobków.

W związku z otrzymanymi (z tzw. „przecieków”) założeniami do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji terenowych organów administracji rządowej Sekcja Krajowa Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje wobec zamierzonych działań dotyczących inspekcji sanitarnej.


Nie cytuj poprzedniego posta!
Nie pisz posta pod postem!
Wyluzuj już z tym reklamowaniem Twego forum niemal w każdym poście. Na prawdę kto chce to znajdzie, masz przecież namiary w podpisie.
Moderator

_________________
http://www.sluzba-cywilna.pl/forum/index.php
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
higienista
Gość

PostWysłany: Wto Kwi 27, 2010 7:14 am    Temat postu: zmiany Odpowiedz z cytatem

rzecz jest prosta
przez 11 ostatnich lat wszystkie rządy rozmontowywały radośnie urzędy wojewódzkie aż nagle obudziły się i zobaczyły, że te urzędy już prawie nic nie robią, co za tym idzie władza wojewody to tylko sztafaż

wojewoda śląski wymyślił więc, że można uratować tych namiestników rządu w terenie, likwidując satelickie (pardon - zespolone) urzędy

i znowu BYĆ KIMŚ

przy okazji rozwali się nadzór przeciwepidemiczny, badania pracowników sanitarne, obieg szczepionek, kontrolę chorób zakaźnych, ale to przecież drobiazg
tudzież ochronę środowiska i inne rzeczy nadzorowane

zrobi się z wojewody SUPERWŁADZĘ, zdolną zniszczyć każdego nieposłusznego rządowi przedsiębiorcę

i o to właśnie chodzi
Powrót do góry
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum sanepid.forumoteka.pl Strona Główna -> Aktualności Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1
Skocz do:  
Szybka odpowiedź
Użytkownik:
Wynik działania: 4+1 =


 
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Możesz dodawać załączniki na tym forum
Możesz ściągać pliki na tym forumZałóż forum phpbb2 lub phpbb3 za darmo na Forumoteka.pl

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group